URSUS Ładowacze czołowe

Ładowacze czołowe

  • prosty załadunek i wyładunek różnorodnych materiałów
  • szybka i nieskomplikowana wymiana narzędzi roboczych
  • bardzo duża przydatność do prac w gospodarstwie
  • łatwy montaż i demontaż ładowacza
Zobacz szczegóły

Ładowacz czołowy TUR 620

TUR 620 stanowi unowocześnioną wersję dotychczas produkowanych ładowaczy zapewniającą lepsze cechy użytkowe w zakresie widoczności, kinematyki, obsługi i trwałości. I tak dla poprawy widoczności ulokowano instalację hydrauliczną pod ramieniem wysięgnika, a  wszystkie zawory i system antywstrząsowy z przodu belki spinającej ramiona. Kinematykę ładowacza poprawiono tak, by uzyskać jak najlepsze kąty nabierania i wysypywania.

Zobacz szczegóły

MIKRUS

Koparko-ładowarki serii Mikrus są montowane na trzypunktowych układach zawieszenia narzędzi. Są one przeznaczone do różnorodnych prac załadunkowych i rozładunkowych, przemieszczania materiałów sypkich i objętościowych oraz wykonywania różnorodnych wykopów w gospodarstwach rolnych i przedsiębiorstw komunalnych.

Wszystkie modele standardowo są wyposażonew łyżkę podsięrbrną a Mikrus 1 dodatkowo mechanizm chwytaków, łupiny do obornika i łupiny do materiałów sypkich

Zobacz szczegóły

CYKLOP T-214

Ładowacz chwytakowy zaczepiany URSUS CYKLOP T-214  jest przeznaczony do załadunku i wyładunku ze środków transportowych takich
materiałów jak piasek, żwir, nawozy mineralne, wapno, obornik, słoma i siano. Łupiny do materiałów sypkich i do obornika stanowią standardowe wyposażenie.

Zobacz szczegóły